להתלבש למשחק מעודד

מעודד יפה צריך להיות לבושה עבור אירוע ספורטיבי גדול.