סקי אלפיני

השתמש בחצים וזז לצד כדי למנוע פגיעה בגדרות או בסלעים. אם אתה מכה בהם אתה נופל ואתה צריך לנסות שוב. עליכם להגיע לציון הגבוה ביותר שלכם בכל הרמות. האם תוכלו לגלוש ברמה 12?