סלאלום סקי אלפיני

בחר את הנגן שלך והתאמן בסלאלום בזיגזום הדגלים, נסה לרדת בסקי כדי לקבל את הזמן הטוב ביותר. אתה יכול לנוע עם החצים שלך. אם תיפול, אתה יכול לנסות שוב. יש לך 12 רמות.