סקי מואץ

שימו רפלקסים שלך במבחן! אתה צריך למנוע מכשולים לתפוס את הדגלים עבור נקודות. המשחק הוא מאתגר יותר ויותר.