99 כדורים

אתה חייב לזרוק את הכדורים לעבר הקופסאות כדי לגרום להם להיעלם לפני שהם מגיעים לתחתית. יש תיבה כל מספר המציין כמה משייכות רבות נדרשו להיהרס. אסוף מעגלים כדי להפיק אפילו יותר כדורים ולהאיץ את ההתקדמות שלך. לאסוף כוכבים כדי לפתוח פריטים חדשים.