פיצוץ של בועות

להתפוצץ דרכך החלל. לירות את כל הבועות בכל כיתה כדי להשלים התפרצויות המטר שלך.