4 חיילי המלך

חייל שימו לב! זהה למשימה הבאה בשבילך. להשתמש בנשק השונה שלך לחסל אויבים עם היריות שפחות. חלק האויבים שלך יכול לקפוץ ואחרים מאחורי חומות, אז המטרה בזהירות.