Presidential Paintball

עליכם להגן על בסיס מתקפת החייזרים ועל החיילים, כל האויבים כאן כדי להרוס את המבצר שלכם. העולם סביבך השתנה. הדשא הירוק נבול. המשטח היה מכוסה באש. הרס את כל האויבים ואסוף מטבעות כדי לשפר את הארסנל שלך ולהגן על הבסיס עד הגל האחרון.