Split Second

עליכם להביס את הזומבים שנמצאים בכל רחבי העולם. יש לך רק משגר רימונים לפוצץ זומבים אלה. יש לך מה שצריך? המין האנושי תלוי בך! השתמש במשגר הרימונים שלך בזהירות ועזור לעולם.