Cel Blaster

חייל, הם תוקפים אותך! כוחות האויב הביסו את מרבית חיילינו והקיפו אתכם. השתמש בכלי הנשק שלך ונסה לברוח. אתה יכול להשתמש בחפצים שונים סביבך (פחי שמן) כנשק נגד האויב או כדי להסתיר.