רובוטי קרב

אתה צריך להיות אמיץ להילחם על הניצחון נגד רובוטים מלחמה אחרים, לייזרים, מסורים ועוד. ישנם מגוון של אויבים ומכשולים עבור הרובוט שלך, ולכן הביצועים בקרב מבוסס על אסטרטגיה ומיומנויות שלך.