זעם של טנקים קרב

אתה צריך להרוס כמו טנקים קרב רבים ככל שתוכל.