רפונזל רומנטיקה פורחת

רפונזל אהב את פלין במשך זמן רב והתרגש מאוד כשסוף סוף הזמין אותה.