ציורי פנים בחדר הנסיכה

במשחק הזה אתה צריך להמציא הנסיכות שלנו עם צבע פנים.