טיול חליפי מרידה

עזרת הנסיכה היפה להסתגל טיול החליפין ראשון זה. המרידה חשבה חילופי הביתה עם רפונזל יכול להיות רעיון נהדר.