ריקוד החורף בין נסיכות פתיתי שלג

הם הודיעו על הריקוד המלוכה האלגנטי ביותר כי מעולם לא היה קיים קוד הלבוש הוא בחורף.