הבדלי איילים בחג המולד

בדוק את שתי התמונות בכל רמה הכוללות צבי חג המולד. הם אולי נראים זהים, אך הם אינם! עליכם למצוא את חמשת ההבדלים באתגר של כל רמה.