לשנן חיות חג המולד

לחץ על הקלפים כדי לחשוף חיה. שינן אותו כדי שתוכל להתאים אותו לכרטיס זהה אחר.