Tetroid 2

זהו המשך הגרסה הראשונה המפורסמת. זהו משחק פאזל לכל הגילאים. עליך לגרור ולשחרר את האלמנטים בלוח 10x10. עליך להשלים קווים אופקיים או אנכיים כדי לנקות את הקו. המשחק מסתיים כאשר אין לכם מספיק מקום להעביר את האלמנטים ללוח.