מקל הסנטה קלאוס

עזר לסנטה על ידי מתיחת המקל כדי להגיע וללכת על הארובות. אך היזהר אם המקל ארוך מדי או קצר מדי, סנטה ייפול.