ליל המתנות של סנטה

יש מתנות שונות. באותה שורה או בעמודה עליך לאסוף 3 מתנות שוות.