מה ללבוש: מהדורת החורף

זהו יום חדש ויש שאלה על שפתי כולם: איזה בגדים ללבוש היום?