תוכניות לחופשה ברבי

היא חשבה את התוכנית המושלמת עבור החגים האלה.