הפלת מתנות

עכשיו אתה יכול לעזור סנטה לספק את כל המתנות בזמן. אתה צריך להחזיר את המתנות לתוך ארובות הבתים. נסה להשיג את הציון הגבוה ביותר.