נסיכה ויוליה למצוא מתנות

בצע את השלבים כדי לעזור ויוליה למצוא את כל מתנות המוסתרות ולפתור את התעלומה הסופית. מי הסתתר כל המתנות?