החנות סנטה קלאוס

במשחק הזה אתה לעזור סנטה קלאוס כדי לסדר את המתנות בחנותו בקוטב הצפוני. במהלך חג המולד יש עבודה רבה לפנינו. סנטה קלאוס יודה לך אם אתה נותן יד.