ונג לחורף

לחץ 2 קלפים זהים כדי להסיר אותם מן הלוח. שניהם חייבים להיות 2 צדדים סמוכים בחינם.