אלוף ראלי דריפט

אתה יכול לקנות מכונית, להתאים אותו כמו שאתה רוצה ולהתאים להתחרות.