פרק הרבה 3

תוכלו לשחק בתור שוער. אתה צריך להיות בטוח כי לקוחות לשחזר את המכוניות שלהם.