הקומה היא לבה

אתה צריך להעביר ולחץ על העכבר כדי לתת דחיפה בכיוון הזה.