הלוחמים על האדמה הרוס

לוחמים לב! עכשיו אתה יכול לעסוק החברים שלך במשחק מרובה משתתפים חינם החדש הזה בזמן אמת עבור כל. אסוף נשק ולהתחיל לירות בקרב אפוקליפטי פוסט בסביבה זו.