פלאש פולשים בחלל

הפציצו את כל אוניות האויב והביאו ניצחון לצי שלכם! נחשו את עמדת הספינות ותשמידו אותן!