משחק באש

הפיצוץ של נפצים צריך להגיע היריב במשחק בומברמן זה.