המהפך המודרני הארלי קווין

תאר לעצמכם את תסריט נוסף עבור הארלי קווין היפה ובואו לעזור היא יכולה להחזיר לחיים הנורמלים שלהם שוב.