פצצת המפלצת הקלדן

עליכם להילחם במפלצות באמצעות מילים בלבד בכדי לחסל אותן. וודאו שהפצצות לא יתפוצצו