זעם חניה 2

אתה צריך להחנות מכוניות חדשות בחניות ריק מבלי לפגוע במכוניות או מכשולים אחרים.