זעם חניה 1

אתה צריך לנסות לא לפגוע בשום דבר או שאתה תשלם עבור התיקון.