Gear Madness

זה משחק מירוצים. 10 מסלולים כדי לבדוק את כישורי הנהיגה שלך! לנצח כמו תחרויות רבות ככל שתוכל לקנות כוח קופצים! האם אתה מוכן להתחרות נגד מכוניות המהיר ביותר?