זעם האופנוע

אתה חייב לנהוג במהירות הגבוהה ביותר וכל עוד אתה יכול בלי להתרסק.