תשבץ המכשפות

האם אתם מעזים לעבור ביער המכשפה האפל כדי לפתור את תשבץ?