ליל כל הקדושים

עזור למכשפה המחייכת הזו להתגבר על כל מחסומי הדלעת.