משבר זומבי

משבר ו פאניקה בעיר שלך! אלה יצורים מתים נמצאים בכל מקום!