מכה לגעת ריצה

אתה צריך להיות ממוקד כל הזמן כי זה בלתי צפוי.