הפיכת הבקבוק 2

מוכן לאתגר המרענן ביותר של כל הזמנים? הבקבוק צריך להסתובב באוויר. כמה הקפות אתה יכול לעשות? שתף את הניקוד שלך איתנו ולהיות הכי טוב.