Brickz

אתה צריך לסחוב את האצבע או להשתמש בעכבר כדי להנחות את השרשרת של אובייקטים הולכים וגדלו ולשבור Brickz. נסו לשבור כמה שיותר לבנים. מאוד קל לשחק, אבל קשה מאוד להשיג ציונים גבוהים.