פופ באוקיינוס

אתה צריך לעזור סרטן הגבורה לשחרר דגים לכודים בתוך כלוב.