מלכודת לעזאזל

טוס למעלה ולמטה, אך היזהר בלייזרים, אינך יכול לגעת בהם, אחרת המשחק ייגמר.