הקן

אתה צריך לעזור לציפורים להגיע לקן. גע במרכיבים כמה שפחות.