מגדל הקופסאות

אתה צריך מחסנית כמו בלוקים רבים ככל שתוכל כדי לבנות את המגדל הגבוה ביותר. כמו מסודר ככל האפשר או את גודל יופחת.