Flammy

אתה צריך לעזור Flammy לברוח הר געש. אבני חן יותר לאסוף, יותר אנרגיה יש לך להתגבר על מכשולים אקראיים. קבלת הציון הטוב ביותר יהיה אתגר, הקושי יגדל ככל להגדיל את התוצאות.